Choď na obsah Choď na menu
 


Košice - Dóm sv. Alžbety

KOŠICE - DÓM SV. ALŽBETY, dekanát Košice - Stred, Košická arcidiecéza, pútnické miesto, 15. 9., (http://www.sacr.sk/article?id=292&category=44 ), VÝVOJ NÁZVU: Košice – Dóm – Farnosť sv. Alžbety, Košice sv. Alžbety, VÝVOJ NÁZVU MESTA: Cassovia - 1773, 1786, 1808, Kassa – 1773, 1808, 1863 – 1913, 1938 – 1945, Kaschau – 1773, 1786, 1808, Kossicze - 1773, Kascha - 1786, Kossice - 1786, 1808, Košice - 1920 – 1938, 1945 – , maď.: Kassa, lat.: Cassovia, nem.: Kaschau, ADRESA: RKFÚ Košice - Dóm sv. Alžbety, Hlavná 26, 040 01 Košice, tel.: 055/ 622 15 55, fax: 055/ 622 83 86, zaopatrovacia služba: 0905 422124, katedrála: 055/ 622 76 25, dom@rimkat.sk, www.dom.rimkat.sk, http://schematizmus.rimkat.sk/place/kosice-dom-farnost-sv-alzbety, KŇAZI A DIAKON: dekan - farár Šándor František, Mons., ThLic., sandor@rimkat.sk, 055/ 622 10 78 (k r. 2009 – aj k r. 2013), kapláni: Harčár Martin, Mgr. (k r. 2012 – aj k r. 2013), Engel Slavomír, Mgr. (k r. 2013), Jurašek Peter, Mgr. (k r. 2012 – aj k r. 2013), Lojan Radoslav, ThDr., MA, PhD., lojan@rimkat.sk, (od 1. 1. 2012 – aj k r. 2013), nemocničný kaplán Smolnický Vojtech, PhDr. Mgr. (k r. 2009 – aj k r. 2013), Oslovič Štefan, Mgr., oslovic@yahoo.com, (k r. 2004 – aj k r. 2012, od 1. 1. 2012 – výpomoc pre seminárny kostol), trvalý diakon Kožuško Ján, 055/ 622 09 71 (k r. 2009 – aj k r. 2012), vo farnosti: prodekan Ragan Gabriel, Mons., Prof., ThDr., PhD., ragan@ktfke.sk, výpomoc a učiteľ na Teologickom inštitúte/ fakulte Ragan Emil, PhLic., eragan@ktfke.sk (od r. 2001 – aj k r. 2013), Jenčo Ján, Doc., ThDr., PhD., vo farnosti odborný asistent Juhás Vladimír, ThDr. PhDr. (k r. 2013), vo farnosti: odborný asistent Šosták Vladimír, ThLic., vo farnosti: odborný asistent Píra Jozef, Mgr., LittLic., pira@nextra.sk, PREDCHODCOVIA – farári a administrátori: 1954 - (1960) - Benkö Štefan, 1960 - (1962) - Onderko Štefan, ThDr., h. c., k 1. 11. 1996 - dekan - farár Dráb Pavol, drab@ktfke.sk, kapláni: 1811 - (1812) - Kazsik Ján Krstiteľ, 1936 - (1938) - Potočňák Vincent, do r. 1937 - Feťko Štefan, 1938 - (1941) - Mancoš Anton, 1941 - (1948) - Kern Ján, 1940 - (1945) - Horváth František, 1942 - (1963) - Hoczman Emil, 1945 - (1951) - Kertés Ján, 1946 - (1950) - Vanyo Ernest, 1950 - (1951) - Cicholes František, 1951 - Juhás Vojtech, 1952 - (1953) - Marton František, 1953 - Paulík Lucius Šimon, OFM, 1954 - (1956) - Józsa Ján, 1954 - (1959) - Juhás Jozef, 1954, 1954 - (1966) - Kunc Štefan, 1956 - aj k r. 1978 - Kükemezey Michal, 1957 - (14. 9. 1966) - Klučár Michal, do 7. 4. 1965 - Topitzer Aladár, 1965 - Tkáč Juraj, 1966 – (1971) - 1971 – (1973) – Repický Alexander, 1969 - 1975 - Hermanský Ján, Ing., 1969 - Timko Štefan, SDB, 1970 - (1972) - Mošať Bohuslav, SDB, prom. ped., 1970 - (1975) - Kocsis Štefan, 1973 - Franc Ladislav, Mgr., 1973 - (1976) - Dudo František, 1974 - (1. 11. 1996) - Ragan Gabriel, 1976 - Holec Peter, Mgr., k 2. 3. 1989 – (1990) - Janok Ján, CSsR, MUDr., do r. 1990 - Bugoš Pavol, 1990 - (1991) - Rindoš Jaroslav, SJ, 1991 - Petrík Vincent, SJ, Ing., 1992 - (1994) - Cichý Ladislav, k 1. 11. 1996 - (2000) - Hišem Cyril, Mgr., k 1. 11. 1996 - (2004) - Berta Marián, maberta@gmx.de, berta.marian@rimkat.sk, k 1. 11. 1996 – (13. 8. 2006) - Koreň Ján, k r. 2000 - Pásztor Zoltán, OPraem., Mgr., 2000 - (2001) - Boleš Daniel, Mgr., 2000 - (2004) - Pristaš Marek, 2001 - (2005) - Smoter Rudolf, k r. 2004 – Mariňák František, k r. 2004 - Stronček Stanislav, Mgr., stroncek@rimkat.sk, k r. 2004 - Harčár Martin, k r. 2004 - aj k 27. 3. 2005 - Jakab Ján, ml., k r. 2004 – (2006) - Lojan Radoslav, Mgr., lojan@rimkat.sk, k r. 2004 – (2009) – Kačmár Andrej, Mgr., andrej@maria.sk, k r. 2007 – aj k r. 2009 (?) - Hudačko Marek, Mgr., marek_sedlice97@hotmail.com, pred r. 2009 - pre vysokoškolákov (UPC), k r. 2005 - Hudák Pavol, Mgr., 0911/ 912 795, 0905/ 405 674, domcek@domcek.org, pavol@domcek.org, profil na Facebooku, pred r. 2009 - Lojan Radoslav, Mgr., lojan@rimkat.sk, pred r. 2009 - Jakab Ján, pred r. 2009 - kaplán (UPC), Martin Harčár, pred r. 2009 - kaplán (UPC), Peter Sepeši, k r. 2009 - Juhás Vladimír, odb. as., ThDr., k r. 2009 - Sabo Jozef, k r. 2009 - Kormoš Juraj, k r. 2009 - Vihonský Jozef, Mgr., sorik2000@yahoo.com, k r. 2009 – aj k r. 2012 - Rečičár Viliam, Mgr., k r. 2009 – aj k r. 2012 - Sabol Peter, PaedDr. Mgr., sabol.peter@rimkat.sk, do 1. 1. 2012 – Fuchs Matúš, k r. 2012 - Szakács Peter, Mgr., výpomoc: 2004 - 2006 - biskupský vikár pre maďarskú pastoráciu Košice (o. i.: http://www.knazi.sk/svati/ssvaty.php?svid=27, výpomoc Pásztor Zoltán, k r. 2009 - Dufka Peter, SJ, k r. 2009 - Seman Tibor, vo farnosti: k r. 1619 - kazateľ Grodiecki Melchior, SJ, svätý (košický mučeník), kazateľ Pongrácz István, svätý (košický mučeník), ich pozostatky sú v jezuitskom kostole v Trnave, do 7. 4. 1736, kedy zomrel - Timon Samuel, SJ, Dr., Adami Ján, SJ, 1758 - 1759 - štúdium filozofie, 1819 - vicerektor kňazského seminára Košice, 1828 - profesor kanonického práva a cirkevných dejín biskupského lýcea Košice - Kazsik Ján Krstiteľ, 1916 - (1947) - učiteľ na Vysokej škole bohosloveckej Pfeifer Miklós, kanonik, k 1. 11. 1996 - (2000) - Bednárik Milan, Ing., k 1. 11. 1996 – aj k 7. 1. 2009 – Harčar Anton, Mons., prof., ThDr., pápežský prelát, kanonik (zomrel 25. 7. 2009, pochovaný je v Jarovniciach – Močidľanoch), na odpočinku: k 1. 11. 1996 - Onderko Štefan, ThDr. h. c., k 1. 11. 1996 – aj k 8. 6. 2009 - Novobilský Anton, k 1. 11. 1996 - Varga Andrej, RODÁCI: Kern Ján (narodený 29. 8. 1916), Kunay Viktor (narodený 4. 2. 1969), Košč Jozef Mária (28. 11. 1975), Nagy Gustáv (12. 4. 1978), HROBY KŇAZOV: Kern Ján (zomrel 24. 3. 1992), Záles Ján Rozár, OP (17. 5. 1999), OBYVATEĽSTVO: spolu, 42 480, 22 942 rím. kat., 1940: 56 889, 42 148 rím. kat., 5 658 gréckokat., 278 pravoslávnych, 2 923 evanj. a. v., 5781 kalvínov, 42 unitárov, 10 079 židov, 59 iného vyznania, 1910: 44 211, 27 863 rím. kat., 3 533 gréckokat., 89 pravoslávnych, 2 382 evanj. a. v., 3 591 kalvínov, 20 unitárov, 6 723 židov, 10 iného vyznania, 33 500 Maďarov, 1840: 11 724, 9923 rím. kat., 546 gréckokat., 831 ev. a. v., 408 kalvínov, 16 židov, SVÄTÉ OMŠE - Staré mesto: Dóm sv. Alžbety (14. stor.) - nedeľa: 6:00, 7:30, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00 (maďarské), 15:00, 18:00, pondelok - sobota: 6:00, 7:00, 18:00, sviatok v pracovný deň: 6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15.00, 18:00, sv. Michala archanjela - uršulínky (1650) - nedeľa: 8:30 (maďarské), 10:00, 11:30, pondelok - streda: 8:00, 15:45, 17:00 (maďarské), štvrtok, piatok: 8:00, 15:45, sobota: 8:00, 16:30, sviatok v pracovný deň: 8:00, 15:45, Kostol nanebovzatia Panny Márie - dominikáni (1235) - nedeľa: 7:00, 9:00, 11:00, 17:30, pondelok - sobota (aj ked je cirkevný sviatok): 6:30, 12:15, 17:30, Kostol Najsvätejšej Trojice - premonštráti (1681) - nedeľa: 8:30, 10:00 (maďarské), 20:00, pondelok - sobota (aj ked je cirkevný sviatok): 7:00 (pondelok - streda, sobota: maďarská), 17:00 (štvrtok, piatok maďarská, 18:30, sv. Antona Paduánskeho - seminárny (1450) - nedeľa: 8:00 (maďarské), 9:30, 11:00, 16.30, pondelok (aj keď je cirkevný sviatok): 12:00, 16:30, 19:00 (vysokoškolská), utorok - sobota: 12:00, 16:30, Kostol Krista Kráľa - dominikánky (1937) - nedeľa: 8:00, 10:00, pondelok - sobota: 7:00 (okrem štvrtku pred 1. piatkom), štvrtok pred 1. piatkom: 17:00, sviatok v pracovný deň: 7:00, 16:00, jezuiti - nedeľa: 6:30, 8:30, 10:30 (detská), 15:30 (gréckokatolícka), 19:30, pondelok - sobota (aj keď je cirkevný sviatok): 6:15, 16:00, 19:30, Kalvária - nedeľa: 7:00, 8:30, 10:30, pondelok:, sobota: 17:00, utorok - piatok: 6:30, 17:00, sviatok v pracovný deň: 6:30, 17:00, Mestská časť Západ: Kostol Sedembolestnej Panny Márie - saleziáni (1736), sv. Rozálie - cintorín (1715), FILIÁLKA: Podhradová, OKRESY A MESTSKÉ ČASTI: Okres Košice I: Džungľa, Kavečany (samostatná farnosť), Sever (Filiálka Podhradová), Sídlisko Ťahanovce (samostatná farnosť), Staré Mesto (farnosť Košice – Dóm sv. Alžbety), Ťahanovce (samostatná farnosť), Okres Košice II: Lorinčík (filiálka farnosti Košice - Poľov), Luník IX, Myslava, Pereš (filiálka farnosti Košice - Poľov), Poľov (samostatná farnosť), Sídlisko KVP (samostatná farnosť), Šaca (samostatná farnosť), Západ, Okres Košice III: Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves, Okres Košice IV: Barca (samostatná farnosť), Juh (samostatná farnosť), Krásna (samostatná farnosť), Nad jazerom, Šebastovce (filiálka farnosti Košice - Barca), Vyšné Opátske (filiálka farnosti Košice - Nad jazerom), CIRKEVNÉ INŠTITÚCIE: Arcidiecézna charita, Charitný dom sv. Alžbety (sociálne centrum, stredisko Nota bene), Bosákova ul., Dominikánsky konvent, Mäsiarska 6, 040 01 Košice, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Hlavná 91, 042 03 Košice, tel. 055/ 683 61 11, 055/ 683 64 70, arimatea@sdr.sk, www.sdr.sk, Liturgický inštitút Jána Jaloveckého, Hlavná 91, 042 03 Košice; tel.: 055/ 683 61 43; e-mail: li@ktfke.sk, Centrum spirituality Východ - Západ Michala Lacka, vedeckovýskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Komenského 14, 040 01 Košice, tel.: 055/ 625 55 03, poverený riadením centra: ThDr. Jozef Kyselica, SJ, gréckokatolícky kňaz: Mgr. Marcel Gajdoš, Hnutie Svetlo život, Dominikánske nám. 8, http://www.ichtys.sk/showpage.php?name=kontakt , Inštitút rodiny, Alžbetina ul. 14, 040 01 Košice, tel.: 055/ 625 40 15, Gavlák Jozef, Kolpingova rodina v Košiciach - kresťanské občianske združenie - Alžbetina ul. 49, 040 01 Košice, tel: 055/ 625 00 69, Saleziánske stredisko, http://www.kalvarka.sk, Teologická fakulta KU Ružomberok a kňazský seminár, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 91, 042 03 Košice, tel.: +421/55/ 683 61 11, fax: 055/ 622 71 34, sr@kske.uniba.sk, tfke@ktfke.sk, www.tf.ku.sk, http://www.ktfke.sk, Univerzitné pastoračné centrum (UPC), Alžbetina 14, 040 01 Košice; tel./ fax: 055/ 625 59 53, upcke@post.cz, Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Slovenský katolícky kruh, Alžbetina 14, 040 01 Košice, tel.: 055/ 623 32 51, predseda: ThDr. Pavol Dráb, čestný predseda: Mons. prof. ThDr. Anton Harčar, Dominikánske centrum Veritas, Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o farnosti je k r. 1283, v r. 1968 boli k mestu Košice pričlenené obce: Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca, Ťahanovce, Vyšné Opátske, v r. 1976 boli pričlenené obce: Kavečany, Krásna nad Hornádom, Lorinčík, Šebastovce pred rokom 2008 patrila farnosť k dekanátu Košice I

 

Košice - Staré Mesto, mestská časť – okres Košice I, pravdepodobne časťou farnosti Košice – Dóm sv. Alžbety

 

Podhradová, filiálka farnosti Košice – Dóm sv. Alžbety, Rímskokatolícky filiálny kostol sv. Ondreja (2005, 2007), Cesta pod Hradovou, sídlisko Podhradová, mestská časť: Košice – Sever, Okres Košice I, http://mojakomunita.sk/web/podhradova/uvod, Sväté omše: streda a piatok: 17:00 (rímskokatolícka), štvrtok: 16:30 (gréckokatolícka), nedeľa: 8:00, 10:00 (rímskokatolícka), 11:30 (gréckokatolícka), prikázané sviatky v pracovný deň: 17:00

 

Košice – Džungla, mestská časť mesta Košice – Okres Košice I

Košice – Sever, mestská časť mesta Košice – Okres Košice I

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.