Choď na obsah Choď na menu
 


VALALIKY

VALALIKY, Dekanát Košice – Juh, Košická arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: ADRESA: Hlavná 145, 044 13 Valaliky, 055/ 699 98 28, Valaliky, valaliky@rimkat.sk, http://schematizmus.rimkat.sk/place/valaliky-farnost-vsetkych-svatych/, http://www.valaliky.sk/farsky-urad-99.html, ÚRADNÉ HODINY: pondelok – piatok: 8:00 – 9:00, KŇAZI: farár Čorba Peter, Mgr. (k r. 2013), kaplán Ferčák Martin (k r. 2013), trvalý diakon Andrejkovič Milan, PaedDr. (k r. 2008 – aj k r. 2013), PREDCHODCOVIA: (vrátane kňazov predchádzajúcej farnosti Všechsvätých): 1950 – (1952) – Hlaváč Štefan - 1952 - 1998 (1997) - Nickel Elemír, k r. 2008 – aj k r. 2009 - farár Kamas Juraj, Mons., JCDr., kapláni: 1895 – Damits Jozef, 1918 – Kopčák Alexander, 1932 – Renvers Augustín, 1937 – (1939) - Bubán Ján, 1938 – (1942) – Macák Juraj, 1944 – (1945) - Quallich Ján, 1945 – (1946) – Šoffa Jozef, pred r. 2008 - Lazor Peter, OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 3 935, 3 460 rím. kat., k r. 2001: 3 701, 3 433 rím. kat., 76 gréckokat., spolu s filiálkami: 6 240, 5 863 rím. kat., 113 gréckokat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol všetkých svätých (1786) - nedeľa: 8:00 (okrem letných prázdnin), 10:30, 18:00, utorok - štvrtok, 1. piatok v mesiaci: 7:00, ostatné piatky: 19:00, sobota: 7:00, 19:00, POBOŽNOSTI - litánie - denne okrem letných prázdnin: 14:30, FILIÁLKY: Geča, Kokšov - Bakša, MIESTNE ČASTI: Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých, Z HISTÓRIE: Obec vznikla v r. 1961 zlúčením obcí Bernátovce, Buzice, Košťany a Všechsvätých, pôvodná farnosť bola v obci Všechsvätých

 

Bernátovce (Bernáthfalva - 1773, 1808, Bernatfalva - 1773, Bernátowá - 1808, Bernátfalva – 1863 – 1913, 1938 – 1945, Bernatovce -1920, Bernátovce – 1927 – 1938, 1945 – 1961, maď.: Bernátfalva, nem.: Bernsdorf), obec, ktorá zanikla v r. 1961 zlúčením s obcami Buzice, Košťany a Všechsvätých (predchádzajúca farská obec) do obce Valaliky

 

Buzice (Buzafalva - 1773, 1863 – 1882, Buzafalwa - 1786, Búzafalva - 1808, 1888 – 1913, 1938 – 1945, Buzice – 1920 – 1938, 1945 – 1961), obec, ktorá zanikla v r. 1961 zlúčením s obcami Bernátovce, Košťany a Všechsvätých (predchádzajúca farská obec) do obce Valaliky
 

Košťany (Csontosfalva - 1773, 1808, 1863 – 1913, 1938 – 1945, Cschontoschfalwa - 1786, Košťany - 1920–1938, 1945–1961), obec, ktorá zanikla v r. 1961 zlúčením s obcami Bernátovce, Buzice a Všechsvätých (predchádzajúca farská obec) do obce Valaliky

 

Všechsvätých (Mindszent - 1773, 1786, Kassa – Mindszent - 1808, Koksó – Mindszent - 1808, Mindszentfalva - 1808, Koksómindszent – 1863 – 1902, Kassamindszent – 1907 – 1913, 1938 – 1945, Košický Micent - 1920, Všechsvätých- 1927 – 1938, 1945 – 1961), obec, ktorá zanikla v r. 1961 zlúčením s obcami Bernátovce, Buzice a Košťany do obce Valaliky, Obec Všechsvätých bola do r. 1961 farnosťou, Najstaršia zmienka o farnosti je k r. 1334

 

Geča, filiálka farnosti Valaliky, Dekanát Košice – Juh, Košická arcidiecéza, Kostol narodenia Panny Márie (1997), Kaplnka narodenia Panny Márie, kaštieľ, Kaplnka premenenia Pána, cintorín, OBYVATEĽSTVO: 1 482, 1 403 rím. kat., 27 gréckokat.,

 

Kokšov - Bakša (Bakša), filiálka farnosti Valaliky, Dekanát Košice – Juh, Košická arcidiecéza, Kostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1950), OBYVATEĽSTVO: 1057, 1027 rím. kat., 10 gréckokat.

 

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Dejiny farnosti

(Z webu farnosti, 15. 12. 2013 14:38)

História farnosti

Listina z roku 1280, ktorú vydal jasovský konvent, spomína zem Kokšov (starý názov obce Valaliky), kde sa nachádza kostol a panská kúria. Neskôr v súpise pápežských desiatkov z roku 1332-1337 sa spomína naša obec pod maďarským názvom Mendescend (Všechsvätých), podľa patrocínia farského kostola. Farnosť Valaliky patrila od svojho vzniku do Jágerského biskupstva a od roku 1804 do biskupstva Košického. A od druhej svetovej vojny znova patrila do Jágerského arcibiskupstva až do roku 1977, kedy Valaliky patrili pod arcibiskupstvo so sídlom v Trnave a od roku 1995 patrí do Košického arcibiskupstva.História kostolov

Vo Valalikoch sa nachádzal románsky kostol z 12. stor. Neskôr sa spomína drevený gotický kostol a následne murovaný kostol, ktorý do roku 1695 používali kalvíni a mal pred sebou postavenú drevenú zvonicu. Pod kostolom sa nachádzala krypta. Kvôli veľkému počtu veriacich došlo k výstavbe kostola v neskoro barokovom a ranoklasicistickom slohu, ktorý bol dokončený v roku 1786. Odvtedy prešiel niekoľkými rekonštrukciami a po poslednej interiérovej oprave bol 1. 9. 2006 vysvätený. V roku 2011 bol zrekonštruovaný exteriér. Kostol je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok Slovenska.Cirkevné budovy

Kanonická vizitácia z roku 1701 uvádza, že fara ako taká neexistuje, lebo farár býva v škole, ale už v roku 1734 sa spomína akýsi farský dom blízko kostola. K nemu patrila aj pivnica a stodola, tri maštale a kočiareň. Tzv. stará fara, ktorá sa nachádza pri kostole je z roku 1786 a má svoju historickú hodnotu. Nová fara, kde sídli Farský úrad Valaliky je z roku 1970 a prešla generálnou opravou.

Z roku 1701 pochádza zmienka o farskej škole, ktorá slúžila širokému okoliu a býval v nej aj učiteľ. Z neskoršieho obdobia sa spomína skromný byt nového učiteľa v Košťanoch a v roku 1771 sa spomína cirkevná škola s bytom učiteľa a okolo roku 1810 stála škola a byt jej správcu v miestach súčasného klubu seniorov. Medzi rokmi 1810 až 1869 bola postavená cirkevná škola na Kostolnej ulici 10, kde dnes sídli ZUŠ.

V 19. storočí vznikla aj ďalšia cirkevná škola na území Košťan a to v budove, ktorá patrila kňazskému semináru v Košiciach. Dnes sa v nej nachádza predajňa textilu.

Z roku 1868 sa vo farnosti nachádza zvonica, ktorá bola prenesená a dnes stojí na Zvoničnej ulici, avšak kvôli „šikovným“ zlodejom sa v nej nenachádza zvon. Štyri zvony sa nachádzajú v kostolnej veži a najstarší poškodený zvon z roku 1851 sa nachádza v budove novej fary a je zapísaný v zozname pamiatok.Filiálky

Farnosť Všetkých svätých patrí do Rímskokatolíckej Cirkvi, Arcibiskupstvo Košice, Dekanát Košice - juh. Valaliky je farnosť do ktorej patria dve filiálne obce Geča a Kokšov - Bakša. Na území farnosti sa nachádzajú dva filiálne kostoly zasvätené Panne Márii. V Geči kostol Narodenia Panny Márie dokončený a vysvätený 16.11.1997 a v Kokšov – Bakši sa nachádza kostol vystavaný v rokoch 1949-52 a vysvätený po rekonštrukcii 25. 10. 2003. K farnosti patria aj dve kaplnky v Geči a to v kaštieli s patrocíniom Narodenie Panny Márie a na gečanskom cintoríne s patrocíniom Premenenie Pána.Osobnosti farnosti

Prvým spomínaným kňazov farnosti bol Ján z Kokšova (1333). Významnými kňazmi boli aj Štefan Šimkovič (1931-1950), Štefan Hlaváč )1951-1952), meno ktorého nesie aj park pred kostolom a má tam aj svoj pamätník. Elemír Nikel (1952-1998) pôsobil vo farnosti najdlhšie a tak si zaslúžil aj úctu a vďaku všetkých veriacich. V rokoch 1969 – 1973 vo farnosti pôsobili rehoľné sestry sv. Kríža a v rokoch 1997-2003 tu mali kláštor sestry Služobnice Ducha Svätého.