Choď na obsah Choď na menu
 


Kostoľany nad Hornádom

 

KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM, Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, pútnické miesto, INÉ NÁZVY: Szent István - 1482, Sz[ent] – István - 1773, Kosczelany - 1773, S[ent]-Ischtwán - 1786, Koscschelani - 1786, Szent – István - 1808, Szent – Ivány - 1808, Kostelany - 1808, Szentistván - 1863 – 1873, 1888 – 1902, Kosztolányszentistván - 1877 – 1882, Hernádszentistván - 1907 – 1913, Kostelany - 1920, Koscelany - 1920, Kostolany nad Hornádom - 1927 – 1948, Kostoľany nad Hornádom - 1948 – 1961, 2003 - , Družstevná pri Hornáde – 1961 – 2003, ADRESA: RKFÚ Kostoľany, Košická 11, 044 31 Kostoľany nad Hornádom, tel.: 055 / 6981861, rkfukostolany@stonline.sk, kostolany@rimkat.sk, http://faraknh.szm.sk, http://www.kostolany.sk/farnost/index.php, http://schematizmus.rimkat.sk/place/kostolany-nad-hornadom-farnost-sv-stefana-prvomucenika/, ÚRADNÉ HODINY: pondelok a streda: 9:00 – 12:00, KŇAZI: dekan Stronček Stanislav, Mgr., stroncek@rimkat.sk, (od 1. 7. 2005 – aj k r. 2013), výpomoc Krivda Andrej, Mgr., PREDCHODCOVIA: 1966 – (1973) – administrátor Kišiday František Alexander, ThDr., 1973 - 9. 1. 1992 - správca farnosti Rimár Michal, 1993 - aj k r. 2004 - farár Fejco Eugen, pred r. 2008 - výpomoc Svat Peter, Mgr., 1. 7. 2008 – výpomoc Červeň Jozef, Mgr., RODÁCI: Martončík Jozef (17. 1. 1895), OBYVATEĽSTVO - k r. 2011: 1 180, 1 000 rím. kat., spolu s filiálkami: 4 593, 4 130 rím. kat., k r. 2001: 3 238, 2 842 rím. kat., spolu s filiálkami: 4 044, 3 569 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol sv. Štefana Prvomučeníka (1480, 1774) - nedeľa: 9:30, FILIÁLKY: Družstevná pri Hornáde, Sokoľ, Z HISTÓRIE: do 12. - 13. storočia, kedy bol medzi obcou Sokoľ a Tepličany kostol, územie obce patrilo pod farnosť, ktorá sa prvýkrát písomne spomína v pápežských desiatkoch z roku 1334 - 1337 ako Alzokol (Nižný Sokoľ), samostatná farnosť v obci vznikla v r. 1482, 16. - 17. stor. - reformácia, filiálkami farnosti Kostoľany nad Hornádom v minulosti boli obce Sokoľ, Malá Vieska a Tepličany a do roku 1787 aj Kavečany, farnosť patrila pod Abovský archidiakonát Jágerského biskupstva, od r. 1804 patrí pod Katedrálny archidiakonát Košického biskupstva, v roku 1960 po zlučení obcí sa farnosť premenovala na farnosť Družstevná pri Hornáde a ako filiálka bola začlenená obec Sokoľ, odčlenením Kostolian od Družstevnej pri Hornáde v roku 2003 vznikla opätovne aj Farnosť sv. Štefana Kostoľany nad Hornádom, v r. 2003 sa farnosť Družstevná pri Hornáde stala filiálkou Kostolian, pred r. 2013 patrila farnosť k Dekanátu Košice I


Družstevná pri Hornáde, filiálka farnosti Kostoľany nad Hornádom, Dekanát Košice – Východ, Košická arcidiecéza, (maď.: Hernádszentistván), KŇAZI - PREDCHODCOVIA: do r. 2003 - Fejco Eugen, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 2 417, 2 220 rím. kat., k r. 2001: 806, 727 rím. kat, SVÄTÉ OMŠE - kostol Narodenia Panny Márie (1433, 1803) - nedeľa: 8:00, Malá Vieska, Dom nádeje - striedavo v sobotu 19:00 h. (v zimnom období 17:00 h., resp. 18:00 h.) a v nedeľu 11:00, Tepličany, MIESTNE ČASTI: Malá Vieska, Tepličany, Z HISTÓRIE: Obec vznikla v r. 1961 zlúčením troch obcí: Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany, farnosť zostala v Kostoľanoch nad Hornádom, dovtedajšie filiálky Malá Vieska a Tepličany boli zrušené, v r. 2003 sa z obce Družstevná odčlenila bývalá obec Kostoľany nad Hornádom a farnosť Družstevná pri Hornáde premenovala na farnosť Kostoľany nad Hornádom, Družstevná pri Hornáde (pozostávajúca z miestnych častí Malá Vieska a Tepličany) sa stala filiálkou farnosti Kostoľany nad Hornádom


Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska (1773 Kisfalu, Male Weska, 1786 Kischfalu, Malá Weska, 1808 Kisfalu, Malá Wieska, Malá Wěska, 1863–1902 Kisfalu, 1907–1913 Sároskisfalu, 1920 Vieska, Maloveska, 1927–1961 Malá Vieska), zaniknutá obec zlúčením s obcami Kostoľany nad Hornádom a Tepličany v r. 1961, Malá Vieska sa stala miestnou časťou obce Družstevná pri Hornáde, ale zanikla ako filiálka farnosti Kostoľany nad Hornádom, pričom sa nestala ani filiálkou premenovanej, ale nepresťahovanej farnosti Družstevná pri Hornáde, v r. 2003 sa miestna časť obce Kostoľany nad Hornádom odčlenila z obce Družstevná pri Hornáde, stala sa samostatnou obcou a súčasne sa premenovala aj farnosť na svoj predošlý názov, zmenšená obec Družstevná pri Hornáde sa stala jej filiálkou, miestne časti Malá Vieska a Tepličany sa filiálkami nestali


Družstevná pri Hornáde – Tepličany (Tapolcsán - 1773, 1808, 1863, 1888 – 1898, Czepliczany - 1773, Tapolcschán - 1786, Tepličany - 1808, Cepličany - 1808, Tapolcsány - 1873 – 1882, 1900 – 1913, Tepličany - 1920 – 1961), zaniknutá obec zlúčením s obcami Kostoľany nad Hornádom a Malá Vieska v r. 1961, Tepličany sa stali miestnou časťou obce Družstevná pri Hornáde, ale zanikli ako filiálka farnosti Kostoľany nad Hornádom, pričom sa nestali ani filiálkou premenovanej, ale nepresťahovanej farnosti Družstevná pri Hornáde, v r. 2003 sa miestna časť obce Kostoľany nad Hornádom odčlenila z obce Družstevná pri Hornáde, stala sa samostatnou obcou a súčasne sa premenovala aj farnosť na svoj predošlý názov, zmenšená obec Družstevná pri Hornáde sa stala jej filiálkou, miestne časti Malá Vieska a Tepličany sa filiálkami nestali


Sokoľ (Alzokol, Nižný Sokoľ - 1337, Alzokole (fara: Zakul) - 1332 - 1337, villa Zakolya - 1423, Zakaly - 1427, Zakolya - 1429, Zakolya - 1555, Szokolya - 1567,: Szokolya - 1699. slovensky Sokolya - 1773, maďarsky Szkolya - 1773, slovensky: Sokol, Sokoly - 1808, maďarsky Szokolya, Sokoľ - 1906), filiálka farnosti Kostoľany nad Hornádom, Dekanát Košice – Východ, Košická arcidiecéza KŇAZI - PREDCHODCOVIA: k r. 1337 - Ján a Stanislav, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 996, 910 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (8. 10. 1995) - striedavo v sobotu o 19:00 h. (v zimnom období o 17:00 h., resp. o 18:00 h.) a v nedeľu o 11:00, Z HISTÓRIE: K r. 1337 samostatná farnosť, k r. 2003 patrila filiálka k farnosti Družstevná pri Hornáde, dekanát Košice I, Košická arcidiecéza

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.