Choď na obsah Choď na menu
 


Košice - Barca

 

KOŠICE - BARCA, Dekanát Košice – Juh, Košická arcidiecéza, INÉ NÁZVY: Barca, ADRESA: RKFÚ, Abovská 20, 040 17 Košice - Barca, tel./fax: 055/ 685 53 98, 0905/ 464 887, fkb@stonline.sk, www.barca.rimkat.sk, http://www.barca.sk/index.php?p=2110, http://schematizmus.rimkat.sk/place/kosice-barca-farnost-sv-petra-a-pavla/, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ: pondelok - piatok: 16:00 – 17:00, po telefonickom dohovore aj v inom čase, KŇAZ: farár Vihonský Jozef, Mgr. (1. 7. 2011 – aj k r. 2013), PREDCHODCOVIA: 1788 - 1802 - Sochovszký Augustin, O. Praem., 1802 - 1805 - Háray Anton, 1805 - 1806 - Peczko Ján, 1806 - 19. 9. 1830 - Alter Jozef, 1830 Kriszt Jozef František, 1830 - 1832 - Horray Jozef, 1832 - 1833 - Philipp Urban, OFM, 1833 - 1834 - Schon Anton, 1834 - 1841 Kiss Jozef, 1841 - 1846 - Mikó Ján, SS. ThDr., 1843 (len tri mesiace) - Záborský Jonáš, 1846 - 1850 - Takács Andrej, 1850 - 1856 - Licskay František, 1856 (len niekoľko mesiacov) - Visnyovský Andrej, 1856 - 1860 - Kubacsek Alojz, 1860 - Andrasovszky Jozef, 1860 - 1898 - Tatay Imrich, 1889 - 1908 - Dragoner Vojtech, 1908 - 1930 - Rusňák Valentín, 1930 - 1934 - Kačmár Vincent, 1934 - 1941 - Pavlík Jozef, 1941 - 1945 Manczos Anton, 1945 - 1948 - Olexa Zoltán, 1948 - 1952 - Harčár Ján, 1952 - 1979 Janitor Vincent, 1979 - 1990 - Farkaš Štefan, 1990 - 1992 - Fabián Anton, 1992 - 1993 - Semivan Juraj, 1. 7. 1993 – 30. 11. 2007 - Marčin Jozef, Mgr., 1. 7. 2007 - 30. 6. 2011 - farár Pekár Jozef, ThLic., RODÁCI: Ružbašan Štefan, ruzbasan@stonline.sk (narodený 3. 8. 1960), OBYVATEĽSTVO (k r. 2001): 3 054, 2 422 rím. kat., 132 gr. kat., 92 ev. a. v., 87 kalvínov, spolu s filiálkou Košice - Šebastovce: 3 638, 2 904 rím. kat., Kostol sv. Petra a Pavla (13. st.), Kaplnka sv. Richarda Pampuriho, Dom dôchodcov, FILIÁLKA: Košice – Šebastovce, Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o farnosti sa vzťahuje k r. 1334, obec Barca zanikla v r. 1968 pričlenením k mestu Košice, stala sa jeho mestskou časťou, pred r. 2009 sa dekanát menoval Košice I, ĎAĽSIE INFO: Bérešová Dana: Dejiny farnosti Barca, diplomová práca, Košice 2002


Košice - Šebastovce, filiálka farnosti Košice - Barca, mestská časť Košíc, Kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.