Choď na obsah Choď na menu
 


Košice - Arcibiskupstvo

 

KOŠICE - ARCIBISKUPSTVO, Adresa: Hlavná 28, 041 83 Košice, 055/ 682 81 00, fax: 055/ 622 10 34, abukosice@rimkat.sk, http://www.rimkat.sk, BISKUPI: Bober Bernard, Mons. (od 28. 12. 1992 – svätiaci biskup, od r. 2010 - arcibiskup) Tkáč Alojz, Mons., sídelný biskup, Mons., (od 14. 2. 1990 - 2010), Stolárik Stanislav, biskup, Mons., mimoriadny profesor PU, Doc., ThDr., PhDr., PhD. (od 26. 2. 2004), OSTATNÍ KŇAZI: biskupský vikár Pásztor Zoltán, 055/ 622 30 90, pzoltan@centrum.sk, PREDCHODCOVIA (aj zástupcovia biskupov na čele diecézy): 20. 8. 1804 - 28. 9. 1819 (kedy zomrel) - Szabó Andrej, biskup, 8. 1. 1821 - 4. 6. 1831 (kedy zomrel) - Čech Štefan (Cseh Štefan), biskup, 1830 - 1838 (kedy bol menovaný nitrianskym biskupom) - Palugyay Imrich, biskup, 17. 5. 1838 - 11. 9. 1848 (kedy zomrel) - Ocskay Anton, biskup, 20. 5. 1850 - 15. 3. 1852 (kedy bol menovaný za kaločského arcibiskupa) - Kunszt Jozef, biskup, 15. 3. 1852 - 26. 6. 1867 (kedy zomrel) - Fábry Ignác, biskup, 13. 3. 1868 - 5. 4. 1876 (kedy zomrel) - Perger Ján, 1. 7. 1877 - 1886 (menovaný za vacovského biskupa) - Schuster Konštantín, 30. 5. 1887 - október 1906 (kedy rezignoval) - Bubics Žigmund, biskup, 6. 8. 1906 - 17. 5. 1925 (kedy zomrel) - Fischer - Colbrie Augustín, 6. 12. 1925 - 1945, 1948 - 11. 3. 1962 (kedy zomrel) - Čársky Jozef, od 30. 3. 1925 titulárnym biskupom, apoštolským administrátorom, nikdy však na čele diecézy nebol sídelným biskupom (1939 - 1945 - administrátor tých častí Košickej a Rožňavskej diecézy, so sídlom v Bardejove a v Prešove, ktoré zostali súčasťou Slovenska), 19. 7. 1939 - 8. 8. 1948 (kedy zomrel) - Madarász Štefan (1939 - 1945, so sídlom v Košiciach ako sídelný biskup spravoval len tú časť diecézy, ktorá pripadla Maďarsku, v roku 1946 (1945) bol vypovedaný z územia Slovenska, hoci košickým biskupom zostal až do svojej smrti), 15. 3. 1962 - 1990 - Onderko Štefan, kapitulný vikár, OSTATNÍ KŇAZI (pracujúci na úrade, ktorí nie sú, resp. neboli aktuálne súčasne farármi): Z HISTÓRIE: Košická diecéza vznikla vyčlenením z egerskej diecézy 23.3.1804, ktorej vznik sa predpokladá na roky 1009 – 1010, počas tureckých vojen v rokoch 1603 - 1724 niekoľkokrát sídlil egerský biskup i časť kapituly v Košiciach a Jasove, v r. 1804 vzniklo na území egerskej diecézy aj biskupstvo Satu Mare (dnes Rumunsko, maď.: Szatmár), Eger bol povýšený na sídlo arcibiskupa a boli mu podriadené aj sufragánne diecézy Spiš a Rožňava (pred r. 1775 v Ostrihomskej arcidiecéze), niektoré obce na východnom Slovensku patrili k Satu Mare ešte koncom 20. stor.

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.