Choď na obsah Choď na menu
 


Kecerovce


KECEROVCE, Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, INÉ NÁZVY: maď.: Kecer, nem.: Ketzer, Quetzer, ADRESA: RKFÚ č. 148, 044 47 Kecerovce, 055/ 699 04 33, kecerovce@rimkat.sk, http://rkc-kecerovce.sk, http://schematizmus.rimkat.sk/place/kecerovce-farnost-sv-ladislava/, ÚRADNÉ HODINY: utorok: 16:00 – 17:00, streda – piatok: 15:00 – 17:00, KŇAZ: Fejco Eugen, PaedDr., ThDr., PhD., fejco@rimkat.sk, (od r. 2005 - aj k r. 2013), výpomoc Lenčiš Štefan, Doc., PhDr., ThDr., PhD. (od 1. 10. 2011), výpomoc Šimko Martin (od 1. 10. 2011), PREDCHODCOVIA: 1755 – 1775 – Porkay Gašpar, 1785 – 1798 – Stoffner Juraj, 1798 – 1804 – Višňovský Ján, 1804 – 1807 – Galló Ján, 1807 – 1827 – Vrábel Anzelm, 1827 – 1844 – Halász Andrej, 1844 – 1845 – Briedon Eleazár, 1845 – 1855 – Cibuľa Juraj, 1855 – 1858 – Berčinský Ľudovít, 1858 – 1871 – Pleteni Andrej, 1871 – 1879 – Pearlberg Ede, 1879 – 1880 – Sokoll Ján, 1880 – 1894 – Keresteši Štefan, 1894 – 1922 (1928?) – Grofčík Štefan, 1922 – (1928) - Téglási Jozef, 1928 – 1933 – Harčár Gabriel, 1933 – 1971 – Kravarik Július, 1972 – 1978 – Čech Pavol, ThDr., 1978 – 1990 – Bober Bernard, Mons., 1990 – 1992 – Semivan Juraj, ThDr., 1992 – 1994 – Ondovčák Jozef, ThDr., PhD., 1994 – 2002 – Krajnik Patrik, Mgr., 2002 – 2005 – Lupčo Dušan, Mgr., Ing., lupco@rimkat.sk, kapláni: do r. 1922 – Téglási Jozef, 1937 – (1938) – Balík Juraj, 1938 – (1940) – Slaninka Andrej, (1938) – (1939) – Šesták Jozef, 1939 – Dolobáč Ján, vo farnosti: 1. 10. 2011 – výpomoc Šimko Martin, JCDr., OBYVATEĽSTVO - k r. 2011 (oficiálny výsledok, doplnený cirkevným odhadom): 2 898, 2 102 rím. kat., 29 gréckokat., 143 evanj. a. v., 2 kalvíni, 4 pravoslávni, 3 svedkovia Jehovovi, iné: 24, bez vyznania: 26, 866 Slovákov, 1 445 Rómov, 7 Čechov, 1 inej národnosti, 17 neuviedli národnosť, spolu s filiálkami Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Čižatice, Herľany, Opiná, Žirovce: 6 374, 3 953 rím. kat., k r. 2001: 2 333, 2 102 rím. kat., spolu s filiálkami: 5 476, 3 884, Kostol sv. Ladislava (1330, 1333, 1628), FILIÁLKY: Bačkovík, Boliarov, Bunetice, Čakanovce, Čižatice, Herľany, Kecerovský Lipovec, Mudrovce, Opiná, Rankovce, Vtáčkovce, Žirovce, MIESTNE ČASTI (ZSJ): Kecerovské Kostoľany (Rómska osada), Kecerovské Pekľany (Rómska osada I, Rómska osada II), Z HISTÓRIE: Najstaršia zmienka o farnosti Kecerovské Pekľany je k r. 1333, obec Kecerovce vznikla v r. 1975 zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany a Kecerovské Pekľany, pred r. 2013 Žirovce neboli filiálkou


Bačkovík, filiálka farnosti Kecerovce, Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 449, 243 rím. kat., k r. 2001: 403, 243 rím. kat., 2 gréckokat., Kostol narodenia Panny Márie,


Boliarov, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, RODÁCI: Očkai Anton (narodený 5. 6. 1795), Kostol Najsvätejšej Trojice (1770), OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 650, 210 rím. kat., k r. 2001: 573, 157,


Bunetice, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, Kostol sv. Michala archanjela (spolu s gr. kat., 1996), OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 107, 68 rím. kat., k r. 2001: 107, 71,


Čakanovce, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 550, 250 rím. kat., k r. 2001: 534, 224 rím. kat.,


Čižatice, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 380, 220 rím. kat., k r. 2001: 347, 217 rím. kat., 58 gr. kat.


Herľany (maď.: Ránkfüred, nem.: Herrlein, Bad Rank), filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, Kaplnka sv. Petra a Pavla (1859), OBYVATEĽSTVO: k r. 2011: 290, 125 rím. kat., k r. 2001: 276, 133 rím. kat., 33 gréckokat.

Kecerovský Lipovec (Keczer – Lipócz - 1773, 1808, Keczerowsky Lipowec - 1773, Keczer – Lippocz - 1786, Keczerské Lipowce - 1786, Lipowec - 1808, Kecerlipóc - 1863 – 1913, Lipovec - 1920, Lipovce - 1920, Kecerovský Lipovec – 1927 – , maď.: Kecerlipóc, nem.: Lippoltz), filiálka farnosti Kecerovce, Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza,

Mudrovce, filiálka farnosti Kecerovce, Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 69, 1 gréckokat.


Opiná, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, Kostol sv. Barbory (1716), OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 190, 90 rím. kat., k r. 2001: 182, 92 rím. kat., Kostol sv. Barbory (1716)


Rankovce, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: 554, 3 gréckokat.


Vtáčkovce, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO – k r. 2011: 860, 645 rím. kat., k r. 2001: 721, 645 rím. kat.


Žirovce, filiálka farnosti Kecerovce,
Dekanát Košice - Východ, Košická arcidiecéza, OBYVATEĽSTVO: , Z HISTÓRIE: Pred r. 2013 filiálkou neboli


Kecerovské Kostoľany (Kosztolan - 1773, Keczerowske Kosztolany - 1773, Kosztolan - 1786, Keczer – Kosztolán - 1808, Kostelany - 1808, Kecerkosztolán - 1863 – 1877, 1888 – 1902, 1882, Szentivánkosztolán - 1882, Kecerkosztolány - 1907 – 1913, Kecerské Kostoľany - 1920, [Kecerské] Kosceľany - 1920, Kecerovské Kostolany - 1927 – 1948, Kecerovské Kostoľany - 1948 – 1974, maď.: Kecerkosztolány, nem.: Kostolan), zaniknutá obec zlúčením s obcou Kecerovské Pekľany v r. 1975

Kecerovské Pekľany (Keczer – Peklin - 1773, Keczerowske Peklany - 1773, Keczer – Peklin - 1786, Keczerszké Peklani - 1786, Keczer – Peklin - 1808, Kecerské Peklany - 1808, Kecerpeklin - 1863, Kecerpeklén - 1873 – 1913, Kecerské Pekľany - 1920, [Kecerské] Pekeľany - 1920, - 1948 – 1974 - Kecerovské Pekľany, maď.: Kecerpeklény, nem.: Pechlen, Peklen), zaniknutá obec zlúčením s obcou Kecerovské Kostoľany v r. 1975, je predchodkyňou farnosti Kecerovce, dejiny farnosti uvádzame v rámci farnosti Kecerovce

Zoznam farností Košíc a okolia

Celoslovenský zoznam farností


 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.